Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Stockholm i vinterskrud (1914)

Den här journalfilmen visar ett vintrigt Stockholm 1914. Filmen inleds med en panorering över Gamla Stan filmat från Katarina kyrktorn.

Därefter befinner vi oss på marknivå och kameran riktas mot västra slussbron och Kornhamnstorg. Hästekipage, flanörer och bilar passerar över bron. I slussbassängen ligger pråmar förtöjda.

Vid Lejonbacken yr snön runt promenerande människor och hästar med slädar. Berzelii park är täckt av snö och infrusna skärgårdsbåtar skymtar utefter Strandvägen.

I Humlegården vimlar det av barn som åker kälke. Det är inte bara barn som förlustar sig på det sättet, i en annan sekvens ses vuxna åka kälke och vurpa å det våldsammaste.

Snöröjningen är i full gång och från Strandvägen öser man stora lass med snö ner i Nybroviken.

Filmen avslutas med bilder från Grand Hôtel. Två waxholmsbåtar med rökande skorstenar möts i Nybrovikens snödimma samtidigt som vi lämnar Stockholm i vinterskrud 1914.

Filmen saknar ljud och är ett av fyra inslag i journalfilmen SF2228.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad