Omslag "Där de vita sängar står"
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

"Där de vita sängar står" : Barnsjukhuset Samariten 1890-1974

Barnsjukhuset Samariten på Södermalm lades ner 1974 och den här boken, som berättar dess historia, gavs ut 1990. Efter en kort beskrivning av hur sjukvård för barn uppkom i Stockholm presenteras Samariten ur vårdpersonalens, patienternas och föräldrarnas perspektiv.

Här berättas om de vanliga sjukdomarna från förra sekelskiftet och framåt, som tuberkulos och allmän klenhet på grund av dålig mat och dåliga bostäder, och hur vardagen på sjukhuset såg ut i olika tider. Till exempel har synen på besökstid för föräldrar och syskon skiftat mycket genom åren och många barn fick leva med minnen av att känna sig övergivna av sina familjer. Vissa svårt sjuka barn gick inte att rädda, men bland berättelserna från sjukhusets historia finns också de lyckosamma, varma och ljusa.

Med tanke på att det 1990 inte gått mer än 16 år från det att Samariten lades ner var det många ur personalen som fortfarande arbetade i vården, bland annat på Huddinge sjukhus, dit verksamheten flyttade. Flera avsnitt i boken består av personliga minnen, bland annat från en sjuksköterska som började arbeta på Samariten på 1950-talet och en telefonist som under många år ansvarade för både telefonväxeln och sjukhusets grind.

Alla bokens kommentarer om ”dagens” barnsjukvård handlar alltså om förhållandena år 1990. 56 sidor.

Innehåll
DEN SJUKA STADEN
BARTNSJUKHUSET SAMARITEN
   Mjölkdroppen
   Välgörenheten
BESÖKSTID
   Sviken och förrådd
   En revolution
FOLKSJUKDOMEN
   Trettiotalet
   Stockholms stads tuberkulosbyrå
   Vändpunkten
   Vaccinet
PATIENTMINNEN
   Ett öronbarn
   Mandlar
ARBETET
   Sjuksköterskan förr
   Syster Ellen
   Avdelning H
   Vika och lägga in tvätten
   Bostad
   Att gå elev
   Läkaren
   Spädbarn
   Krigsbarn
   Barnsköterskan
   Ingen dans på rosor
   Nyfödd: Mätt, varm och torr
   Mjölkköket
   Kuvösen
   Cellstoffen kommer
   Husmor redogör för sitt arbete
   Telefonisten
   Hierarkin
   Tvätten
LEKEN
SAMARITEN LÄGGS NER

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad