Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Flygbild över Nordiska museet, Galärparken

Uppdaterad