Tidningsartikel om Wallinska skolan
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

90-årig kvinna minns sin tid på Wallinska skolan

I samband med skolans 100-årsjubileum berättar 90-åriga Hanna Hylander i denna artikel om sina skolminnen från Wallinska skolan

Skolan hade stränga regler, men Hanna minns inte att de fick stryk som bestraffning. 

”Jag kan inte minnas att vi fick andra bestraffningar än uppskrivning i anmärkningsböcker, men däremot minns jag från småskolan hos fröken Göransson, där jag gick förut, att den som riktigt skulle brännmärkas fick på sig en ful svart huva”.

Vidare minns hon att de läste många olika ämnen som historia, geografi, franska, kristendom m.fl. och som lärare hade de skolans rektor, en fröken och en magister. 

Wallinska skolan, som grundades 1831, var den första högre flickskolan i Stockholm. År 1870 utökades skolan med en gymnasieavdelning och 1874 fick skolan så kallad dimisionsrätt (studentexamensrätt), vilket innebar att flickorna kunde ta studentexamen vid den egna skolan. Wallinska skolan var den första flickskolan i Sverige som fick studentexamensrätt.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad