Stadens försäljning av tomten Hamngatan 4 år 1893
Text
Författare: Stockholms stadsfullmäktige. Stockholms stadsarkiv

Uppförandet av Hallwylska palatset

I de här dokumenten från stadsfullmäktige i Stockholm ser vi Walther och Wilhelmina von Hallwyls köp av tomten Skravelberget mindre på Hamngatan 4 vid Norrmalmstorg. Idag Hallwylska museet.

Paret von Hallwyl lät här uppföra Hallwylska palatset.  De hade tidigare varit skrivna på godset Erikslund i Västerljung utanför Trosa i Södermanland, men skrev sig på Hamngatan den 7 februari 1895.

I dokumenten från stadsfullmäktige från 1893 står det att ”Hos drätselnämndens första afdelning har herr grefve W. von Hallwyl anmält sig såsom köpare till stadens vid Hamngatan midt för Berzelii park belägna mellantomt n:r 11 i qvarteret Skrafvelberget mindre, i uppgifven afsigt att, så fort ske kan, därstädes påbörja byggnadsföretag.”

Walther von Hallwyl fick köpa tomten för 191,430 kronor. År 2021 motsvarar det ungefär 13,408 687 kronor. Enligt staden en tillfredsställande summa ”i betraktande särskildt däraf, att tomten på grund af sin form är synnerligt svår att tillgodogöra vid bebyggandet.” Familjen fick tillträde till tomten den 1 april samma år.

Hallwylska palatset uppfördes mellan åren 1893 och 1898 och betraktades då som ett av arkitekten Isac Gustaf Clasons mest betydande byggnadsverk bland privatbostäder. I huset fanns för sin tid många moderna inslag som el, hiss och rinnande vatten.

Då Wilhelmina redan tidigt i livet börjat att samla på konst och olika föremål inreddes huset redan från början med speciella utställningsrum för hennes samlingar.

När arbetet med fastigheten var klar bestämde sig Wihelmina för att huset med alla dess inventarier skulle bli ett museum den dag då varken hon eller hennes make var kvar i livet.

Därför kan allt fortfarande ses i sin ursprungliga miljö i familjens palats inne på Hamngatan. Hallwylska museet är idag en del av Statens historiska museer, SHM.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad