Stadsbebyggelse sett från ovan
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholmsutställningen 1897

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad