Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Stockholmsutställningen 1930 från musikpaviljongen österut åt festplatsen med Paradiset, huvudrestauranten och reklammasten

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad