Foto

Stockholmsutställningen 1930 från musikpaviljongen österut åt festplatsen med Paradiset, huvudrestauranten och reklammasten

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Vägvisare till Stockholmsutställningen 1930

Vägvisare till Stockholmsutställningen 1930