Tryckt fakturahuvud med bild och text i svart.
Bildkonst

Fakturahuvud. Wicanders Korkfabriker

Svartvitt fakturahuvud med små bilder av arbetande personer, fabriken och text.
På fakturahuvudet står: Aktiebolaget Wicanders Korkfabriker, Brännkyrkagatan 66, Stockholm.

Kork importerades från Portugal och användes för många ändamål. Wicanders korkfabrik startade på Brännkyrkagatan 66 med 125 anställda, däribland frigivna fångar. Kork exporterades till stora delar av Europa. Grundaren August Wicander blev mycket rik och byggde Villa Lusthusporten på Djurgården. Släkten bodde också på Harpsund som senare donerades till svenska staten. 

Ur Karl Andersson Samling som tillhör Litografiska Museet.
Karl Andersson var maskintryckare vid Norrköpings Tidningar, dessförinnan litograf och maskintryckare vid Norrköpings Lithografiska Aktiebolag. Samlingen består till stor del av vardagstryck från Norrköpings Litografiska Aktiebolag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brännkyrkagatan österut från Stora Hargränd. T.v. ligger Brännkyrkagatan 72-70. Vid trädet, Brännkyrkagatan 66, ligger Wicanders korkfabriker. Då kv. Haren Större, nu kv. Leporiden vid Bysistäppan

Brännkyrkagatan österut från Stora Hargränd. T.v. ligger Brännkyrkagatan 72-70. Vid trädet, Brännkyrkagatan 66, ligger Wicanders korkfabriker. Då kv. Haren Större, nu kv. Leporiden vid Bysistäppan

Djurgårdsvägen 15. Wicanderska villan

Djurgårdsvägen 15. Wicanderska villan

Eldsvåda vid Wickanders korkfabrik

Eldsvåda vid Wickanders korkfabrik

Fakturahuvud. F. Stocklassas Borst & Penselfabrik

Fakturahuvud. F. Stocklassas Borst & Penselfabrik

Fakturahuvud. Korkfabriksaktiebolaget

Fakturahuvud. Korkfabriksaktiebolaget

Fakturahuvud. Stockholms Benmjölsfabriks Aktiebolag

Fakturahuvud. Stockholms Benmjölsfabriks Aktiebolag

Fakturahuvud. Trikåfabrik Emil Pettersson

Fakturahuvud. Trikåfabrik Emil Pettersson

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Torkel Knutssonsgatan från öster. Gaveln till Wicanders Korkfabrik vid Brännkyrkagatan 68. Nuv. kv. Leporiden

Torkel Knutssonsgatan från öster. Gaveln till Wicanders Korkfabrik vid Brännkyrkagatan 68. Nuv. kv. Leporiden