Foto

Eldsvåda vid Wickanders korkfabrik

Civila stockholmare hjälper brandkåren vid släckningsarbete vid Wickanders korkfabrik på Brännkyrkagatan 66. Från 1933.