Omslag I förändringens tid
Litteraturtips
Författare: Karlsson, Ulla (f. 1922), Hjerne, Gunnar (1912-1998). Stockholms stadsbibliotek

I förändringens tid : folkrörelser i Söderort omkring sekelskiftet 1900 / Gunnar Hjerne & Ulla Karlsson

Alla som närmare studerat framväxten av vårt demokratiska styrelseskick är överens om att det var de olika rörelserna – folkrörelserna – som var den miljö där de människor danades som skulle driva och leda utvecklingen fram till 1900-talets Sverige.

Den här boken beskriver de olika folkrörelserna som formade Sverige kring sekelskiftet 1900 och hur de påverkade Brännkyrka landskommun. Landskommunen blev senare kommundelen Söderort och under perioden som boken tar upp bestod området av det som blev församlingarna Brännkyrka, Hägersten, Skärholmen, Vantör, Enskede, Skarpnäck, Farsta, en del av Nacka församling samt Reimersholme.

Författarna beskriver de tre stora folkrörelserna – frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen – som protester. Frikyrkorörelsen protesterade mot att statskyrkan inte lade vikt vid ett personligt ställningstagande i trosfrågor. Nykterhetsrörelsen protesterade mot alkoholens skadeverkningar. Arbetarrörelsen protesterade mot missförhållanden på arbetsplatser och låga löner. Alla ville de förändra samhället och de anses tillsammans ha lagt grunden till 1900-talets svenska demokrati.

Brännkyrka förvandlades på flera sätt under åren 1880-1915, av att befolkningen fyrdubblades och av folkrörelserna, som bland annat ledde till ökad bildning och en kamp för rösträtt. Utvecklingen beskrivs med många exempel, från baptistkapell och Godtemplarordens loger till fackföreningar och idrottsklubbar. 159 sidor.

Innehåll
FÖRETAL
FÖRORD
FOLKRÖRELSER I BRÄNNKYRKA OMKRING SEKELSKIFTET 1900
Brännkyrka - från landskommun till stadsförsamling
   Förändringen kommer
   Folkundervisningen
   Sociala förhållanden
   En ny tid
Det kyrkliga livet
FOLKRÖRELSERNA I SAMHÄLLET
Samhällets förändring
Folkrörelsernas förändring för samhället
   Vilka var med?
FRIKYRKORÖRELSEN
Frikyrkorörelsens framväxt i Sverige
   Pietismen
   Nyevangeliska väckelserörelsen
   Baptismen
   Metodismen
   Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
   Väckelsen på frammarsch
   Svenska Missionsförbundet
   Pingströrelsen
Frikyrkorörelsen i Brännkyrka
   Brännkyrka missionsförening bildas
   Missionshus byggs
   Föreningen ansluter sig till Svenska Missionsförbundet
   Enskedekretsen
   Långbrodals kristliga verksamhetsförening
   Baptismen
   Metodismen
   Frälsningsarmén
   Vilka var med?
NYKTERHETSRÖRELSEN
   Alkoholen i samhället
   Lagstiftning ger tillfällig förbättring
   Alkoholsituationen i Brännkyrka
Nykterhetsaktiviteter i landet
Nykterhetsföreningar i Brännkyrka
   Godtemplarorden, IOGT
   Nationalgodtemplarorden, NGTO
   Templarorden, TO
   Blåbandsrörelsen, Blå Bandet
   Nykterhetsorden Verdandi, NVO
   Nykterhetsarmén
ARBETARRÖRELSEN
Fackföreningar i Brännkyrka
   Textilarbetare i Brännkyrka
   Ur korrespondensen mellan arbetare och arbetsledning
   Textilarnas situation vid sekelskiftets början
   Svenska Järnvägsmannaförbundets avdelning nr 7, Liljeholmen
   "Blås" på varje möte
   Kamp för högre löner och drägligare arbetsförhållanden
   Tvättminuter och två öre mer i timmen
   Högre lön och åtta timmars arbetsdag
   Krig och dyrtid
   Talare och agitatorer
   Standarbärare
   Partianslutning - den eviga frågan
   Solidaritet
   Den kemisk-tekniska industrin och fackföreningsverksamheten
   Västra järnarbetarefackföreningen
   Ekensbergs verkstadsklubb
   AB Radius
Brännkyrka Arbetarekommun
IDROTTSRÖRELSEN
Glimtar ur idrottshistorien
Den moderna idrottens framväxt i Sverige
Idrottsföreningar i Brännkyrka omkring sekelskiftet 1900
Skytterörelsen
DEN KOOPERATIVA RÖRELSEN
Kooperationen i Brännkyrka
Nykterhetsföreningarnas geografiska fördelning
Källförteckningar
Namnregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad