Protokoll från undersökning av Missionshuset i Liljeholmen.
Text

Missionshuset i Liljeholmen utrett som samlingslokal

I november 1914 ansöker Brännkyrka missionsförening om att få använda Missionshuset vid Liljeholmen som samlingslokal. Här är polisens åtta sidor långa och detaljerade utredning av hur lokalen lämpar sig för detta ändamål. Föreningen hade redan länge använt lokalen för predikan och sammankomster men i samband med att Brännkyrka kommun inkorporerades i Stockholms stad 1913 var de tvungna att få ett nytt tillstånd.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.