tryckt etikett med text i gult och blått
Bildkonst

Cigarettetikett från Hotel Continental

Etikett med text i gult och blått
På etiketten står: Specialité de cigarettes á Stockholm, Hotel Continental

Ur Göte Lindkvist Samling som tillhör Litografiska Museet
Göte Lindkvist började 1919 som lärling på WZ och var senare anställd på Ivar Hæggströms Boktryckeri AB. I samlingen ingår totalt 517 objekt med reklamtryck. De flesta trycken är från perioden 1930–1950 då han var verksam på tryckeri. I samlingen ingår också många arbetsprover.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Etikett. Cavalla cigaretter. Tobaksfabriken Skandinavien

Etikett. Cavalla cigaretter. Tobaksfabriken Skandinavien

Fakturahuvud. Brinck Hafström & Co snus-, tobaks-, cigarr & cigarett-fabrik

Fakturahuvud. Brinck Hafström & Co snus-, tobaks-, cigarr & cigarett-fabrik

Fakturahuvud. Cigarrfabriken Skandinavien

Fakturahuvud. Cigarrfabriken Skandinavien

Fakturahuvud. Renard & Elbe, tobaksfabrik

Fakturahuvud. Renard & Elbe, tobaksfabrik

Klara Vattugränd 4, Hotell Continental

Klara Vattugränd 4, Hotell Continental

Vasagatan 22, Hotel Continental

Vasagatan 22, Hotel Continental