Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Lindhagen, Anna (1870-1941). Stockholms stadsbibliotek

Kring peristylen i Normalskolan / Anna Lindhagen

Anna Lindhagen, politiker och kvinnorättskämpe, minns här sin tid som elev på Statens normalskola för flickor. Skolan var en övningsskola för Högre lärarinneseminariet och låg i samma lokaler på Riddargatan 5.

Anna Lindhagen började skolan 1879, samma år som hennes mor gick bort. Skolan blev en liten tröst i sorgen. Trots att undervisningen kunde vara krävande fanns det också plats för mycket fritid. Hon berättar livfullt om skolgången och privatlivet och ger även många ögonblicksbilder från dåtidens Stockholm. Norrmalmsgatan som nämns är nuvarande Biblioteksgatan. Familjen Lindhagen bodde på nummer 25, norr om nuvarande Stureplan:

Jag bodde under mina första skolår vid Norrmalmsgatan nära Humlegården. Gatan var trång, och det var rätt dystert, när man som vi kommo direkt från Söder. Humlegården intill var en liten ersättning, men den var ju i alla fall bara en park utan Söderbergens omväxlande överraskningar. Stureplan fanns ej, utan Norrmalmsgatan gick i ett sträck mellan huslängor, varav somliga voro mycket gammalmodiga, såsom där Billströms blomsterhandel var inrymd. Man vek av på sin skolväg vid hörnet Jakobsbergsgatan, som fortsatte mot Riddaregatsbacken.

9 sidor.

Utdrag ur När jag gick i skolan : skol- och ungdomsminnen från 1800-talets senare hälft / berättade av 34 svenska män och kvinnor. – 1934. – S. 160-168

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad