August Strindberg står vid pianot i salongen på Karlavägen 40
Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Strindbergsmuseet

August Strindberg vid pianot i salongen på Karlavägen 40.

Mellan 1901 och 1908 bodde August Strindberg i en femrummare i det så kallade Röda huset, Karlavägen 40. Bilden visar Strindberg i salongen. Han står vid sidan av pianot, bläddrande i en hög med nothäften.

Strindberg var mycket förtjust i Beethoven, och hans intresse stegrades under infernokrisen på 1890-talet.

Första gången han bjöd hem vänner för att lyssna till Beethovens musik var 1899. Dessa så kallade Beethovenaftnar pågick sedan ända fram till kort före Strindbergs död 1912.

På bilden syns favoritkompositören i inte mindre än fyra versioner:

På pianot står ett häfte med Beethovennoter i Edition Peters klassiska utgåva.

Ovanför pianot finns en liten porträttbyst i parian.

Till väster om pianot syns en kopia av ett målat porträtt.

På kakelugnenen hänger en livsmask, utförd efter Franz Kleins original från 1812.

Matsalsmöbeln är i nyrenässans.

Pianot på bilden införskaffades 1905 och var den enda möbel från Karlavägen 40 som Strindberg även hade i hemmet på  Drottninggatan 85 dit han flyttade sommaren 1908.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad