Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

Tanto, Sockerbruksgränd 1 (Kulltorp 5)

TANTO
Här låg 1857–1956 ett sockerbruk, Tanto
Sockerbruks AB, det största i sitt slag i landet.
Dess ägare lät 1962–65 bygga de fem upp
till femton våningar höga bostadshusen.
Placeringen i sluttningen mot Årstaviken i
söder och den originella bågformen ger ett
mäktigt skulpturalt uttryck och utsikt åt alla
boende. Arkitekter till såväl stadsplan som
hus var Åke Ahlström och Kell Åström. Sedan
1980 ägs husen av en HSB-förening och rymmer
drygt 700 lägenheter med barnstugor och skola
i bottenvåningarna.

The high-rise apartment buildings on the site
of a former sugar refinery date from 1962–65.
Architects for the buildings and the town plan,
comprising more than 700 apartments, were
Åke Ahlström and Kell Åström.

2020

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad