Foto

Tantogatan 43 från söder. F.d. Tanto Sockerbruk som lades ner 1956. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp