Foto

Tantogatan 43, interiör. F.d. Tanto Sockerbruk, nedlagt 1956. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp