Omslagsbild Municipalsamhället Flysta
Litteraturtips
Författare: Peterson, Britta (f. 1948). Stockholms stadsbibliotek

Municipalsamhället Flysta : 1915-1948 / Britta Peterson

Stadsdelen Flysta i nordvästra Stockholm har en lång historia. Redan på bronsålder bodde människor på platsen. Den här boken handlar främst åren 1915-1948, då Flysta var ett municipalsamhälle, en tätort med egen kommunal förvaltning i en större landskommun. Här fanns till exempel både ett eget brandförsvar och en hälsovårdsnämnd. 1949 blev Spånga en del av Stockholms stad och Flysta därmed en stadsdel i huvudstaden.

Boken innehåller foton, kartor och ritningar. Den avslutas med förteckningar över gatu- och kvartersnamn samt en käll- och litteraturlista. 178 sidor.

Innehåll
FÖRORD
INLEDNING
MUNICIPALSAMHÄLLET FLYSTA
Municipalsamhällets begynnelse
Municipalsamhällets styre
Styrets starke män
MUNICIPAL- OCH SPRUTHUSET
Brandväsendet formas
Municipal- och spruthusbyggnaden
Flysta allmänna brandkår
Brandkårens evenemang
Hyresgäster i spruthuset
MÖRKRET SKINGRAS
SAMHÄLLET VÄXER
Bebyggelsens utvidgning
Två betydelsefulla markköp
DEN SEGA STADSPLANEPROCESSEN
BEBYGGELSEN
Villorna
Byggnadsstil
Hyreshusen
VÄGAR OCH TRAFIK
Municipalfesterna 1923 och 1924
Gatu- och kvartersnamn, allmänna platser
Allmänna kommunikationer
Droskverksamhet
VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGAN
MILJÖ OCH HÄLSA
Ordning och renhållning
Hälsovårdsnämnden
Sjukdomar
Spånga nykterhetsnämnd
Fattigvårdsstyrelsen
SKOLA I FLYSTA. INTELLIGENSMÄTNINGAR I SKOLAN
Skola i Flysta
Intelligensmätningar i skolan
KRIGSTIDER
Första världskriget
Andra världskriget
KONSUM OCH ANDRA BUTIKER, SMÅINDUSTRIER OCH ANNAN NÄRINGSVERKSAMHET
Konsum och Andra butiker
Småindustrier och annan näringsverksamhet
TOPSY OCH ANDRA VOVVAR
LEK OCH FRITID
Lek
Fritid
”Flysta nöjesfält”
FLYSTABORNA BLIR STOCKHOLMARE
Inkorporeringen
Spångarådet
INTE BARA EN DONATOR
SLUTORD
BILAGOR
LITTERATUR OCH KÄLLOR
Litteratur
Övriga källor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad