Omslagsbild Flysta villasamhälle 100 år
Litteraturtips
Författare: Peterson, Britta (f. 1948), Ohlsson, Leif (f. 1953). Stockholms stadsbibliotek

Flysta villasamhälle 100 år : glimtar ur stadsdelens historia / Leif Ohlsson, Britta Peterson

En liten skrift om Flystas historia. Här berättas om de tidigaste invånarna, spruthuset (brandstationen) och äldre tiders butiker och småindustrier. Eller vad sägs om det lilla stycket "Motorcykelhistoria i Flysta"? Intressanta är också Eivor Kårsjös och Blenda Brandts egna historier om livet i Flysta förr. Mot slutet finns en förteckning över gamla gatu- och kvartersnamn och vilka namn de bytts ut mot. 32 sidor.

Innehåll
Inledning
Villasamhället föds
Pionjärtiden
Flysta municipalsamhälle
Spruthuset
Vägar och trafikmedel
Eivor Kårsjö berättar
Blenda Brandt berättar
Utmed Spångavägen
Konsum
I garage och källare
Flystas småindustrier
Motorcykelhistoria i Flysta
Gatu- och kvartersnamn
Flysta idag
Källor och litteratur
Bilder

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad