Omslagsbild Flysta villasamhälles pionjärtid
Litteraturtips
Författare: Peterson, Britta (f. 1948). Stockholms stadsbibliotek

Flysta villasamhälles pionjärtid : från markexploatering till municipalsamhälle / Britta Peterson

Stadsdelen Flysta i nordvästra Stockholm har en lång historia. Redan på bronsålder bodde människor på platsen. I den här boken beskrivs områdets historia från jordbrukssamhälle till villastad. Det är inte bara bebyggelsen som dokumenteras, även människorna får stor plats. Vilka var de som fick chansen att bygga ett eget hem i Flysta? Hur såg deras levnadsförhållanden ut? Och har där verkligen skett ett mord?

Boken innehåller en stor mängd foton, både äldre och nytagna, bland annat på alla de fastigheter som finns kvar sedan villasamhällets tidiga år. Kartor och ritningar kompletterar och boken avslutas med en käll- och litteraturförteckning. 206 sidor.

Innehåll
FÖRORD
INLEDNING
SPÅNGA KOMMUN I BÖRJAN AV 1900-TALET
Allmänt
Villasamhällena
FLYSTAS BEBYGGELSEHISTORIA TILL 1900
ÄGOSTYCKNING OCH TOMTFÖRSÄLJNING
Tomtexploatörerna
Tomtförsäljning
BEBYGGELSE
Plan och byggnadsstil
Byggnadsprocessen
Fastighetsnamnen
Bebyggelsekronologi
Bebyggda fastigheter och bevarad bebyggelse
VILLABORNA
Bosättarna
Lindesborg
Privatekonomi
YRKESVERKSAMMA
Yrken och arbetsplatser
AB Separator
Arbetsresor med Västeråsbanan
HUSHÅLLET
Hem och hushåll
Trädgårdens skötsel
Flysta konsumtionsförening
BARNEN
Villasamhällets nyfödda
Fosterbarn
Barnhemmet Hoppet
Skolråd och lärarval
Bromstensskolan
Solhemsskolan
Skolgång och skolbarn
SJUKDOMAR OCH SJUKVÅRD
KULTUR, FÖRENINGSLIV M.M.
Allmänt
Politisk verksamhet
Spånga Folkets hus
KYRKLIG VERKSAMHET
Spånga församling
Baptisterna i Flysta
OLYCKOR OCH BROTT
Allmänt
”Flystamordet”
KRIGSTID
MUNICIPALSAMHÄLLE
Vägen till municipalsamhälle
Municipalsamhällets begynnelse
AVSLUTNING
LITTERATUR och KÄLLOR

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad