Omslagsbild kapitel
Litteraturtips

En försvunnen gata / Emil Norlander

Emil Norlander, författare och revykung, född 1865, bodde som barn på Lutternsgatan, nuvarande Kungsgatan. Han berättar här om ”sin” del av gatan vid kvarteren Bocken och Kåkenhusen. Följ med in i husen och träffa de olika människorna som bodde där, alla speciella på sitt vis. 7 sidor.

Midt emot 12-an låg en trevlig liten egendom med ett plank afskildt från gatan och där hade bagaren Wennman sitt stora bageri. Till egendomen hörde en stor trädgård och ett lusthus, hvilket hade ett fönster åt gatan. Det var rätt så idylliskt att om söndagarna se familjen Wennman sitta i sitt lilla lusthus, ätande middag eller drickande kaffe, det senare med, därom kan man vara öfvertygad, de raraste saffransflätor och 4-öres mandelbrön.

Utdrag ur Stockholmsgillet 1914-1919 : några minnesblad ur Stockholms stads och Stockholms-Gillets historia. – 1919. – S. 62-68

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anläggningsarbete vid Kungsgatans framdragande. Lutternsgatan sprängdes och urschaktades genom Brunkebergsåsen 1905-1911. T.h. Lutternsgatan 12 A och B i kv. Kåkenhusen, nu Kungsgatan 8-10

Anläggningsarbete vid Kungsgatans framdragande. Lutternsgatan sprängdes och urschaktades genom Brunkebergsåsen 1905-1911. T.h. Lutternsgatan 12 A och B i kv. Kåkenhusen, nu Kungsgatan 8-10

Hörnet av Norrlandsgatan - Lutternsgatan (Nuvarande Kungsgatan)

Hörnet av Norrlandsgatan - Lutternsgatan (Nuvarande Kungsgatan)

Lutternsgatan 8-14 på höger sida från korsningen av Norrlandsgatan västerut. Lutternsgatan från Stureplan till Sveavägen urschaktades genom Brunkebergsåsen 1905-1911 och fick namnet Kungsgatan

Lutternsgatan 8-14 på höger sida från korsningen av Norrlandsgatan västerut. Lutternsgatan från Stureplan till Sveavägen urschaktades genom Brunkebergsåsen 1905-1911 och fick namnet Kungsgatan

Lutternsgatan västerut från Stureplan.

Lutternsgatan västerut från Stureplan.

Lutternsgatan österut, gatan korsar Norrlandsgatan samt Biblioteksgatan och slutar vid Stureplan. 1905-11 utschaktades Lutternsgatan genom Brunkebergsåsen och fick namnet Kungsgatan

Lutternsgatan österut, gatan korsar Norrlandsgatan samt Biblioteksgatan och slutar vid Stureplan. 1905-11 utschaktades Lutternsgatan genom Brunkebergsåsen och fick namnet Kungsgatan