Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Lutternsgatan 8-14 på höger sida från korsningen av Norrlandsgatan västerut. Lutternsgatan från Stureplan till Sveavägen urschaktades genom Brunkebergsåsen 1905-1911 och fick namnet Kungsgatan

Uppdaterad