Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Anläggningsarbete vid Kungsgatans framdragande. Lutternsgatan sprängdes och urschaktades genom Brunkebergsåsen 1905-1911. T.h. Lutternsgatan 12 A och B i kv. Kåkenhusen, nu Kungsgatan 8-10

Uppdaterad