Foto
Fotograf: Salin, Kasper. Stadsmuseet i Stockholm

Lutternsgatan österut, gatan korsar Norrlandsgatan samt Biblioteksgatan och slutar vid Stureplan. 1905-11 utschaktades Lutternsgatan genom Brunkebergsåsen och fick namnet Kungsgatan

Uppdaterad