Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadens växthus. Plan av växthusen i gamla kvarteret Garnet

Överst på bilden ses det stora växthuset som var 62,4 m långt, 8,8 m brett och 8,5 m högt. Växthuset var indelat i fem sektioner, avskilda med glasväggar. I mitten av stora växthuset ses den 5,8 m breda dekorationsbyggnaden. De fem mindre växthusen var 20 m långa och 8,4 m breda och förenade med en 4,8 m bred gång. Ritningen visar också pannrummen med värmepannor av stålplåt och värmerör av gjutjärn. Måtten avser växthusens omfång i färdigbyggt skick. Läs mer i artikeln "Allmänna parker och odlingar i Stockholm ca 1870-1970" av Christina Hellgren och Lena Wiorek (ingår i Gröna arkiv - med Linnés ögon och andras. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007, s. 86-113).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad