Maja reflekterar över sitt dagboksskrivande 1918
Text

Maja Berghs dagbok - Maja reflekterar kring sitt dagboksskrivande 1918

Den 1 januari 1918 reflekterar den då artonåriga konststuderande Maja Bergh kring sitt dagboksskrivande. Du kan klicka på bilden för att läsa dagboksanteckningen. Nedan följer texten i transkriberad version. 

1 jan

Gott nytt år önskar jag mig, och alla andra med förresten. Egentligen vill jag inte alls skriva dagbok men hur det e så skriver jag ändå, "för att bereda min ålderdom en glädje". Denna bok är bara skriven till mig själv, och när jag dör måste man ju komma att läsa den, då hoppas jag att de personer inte må bliva lessna på mig ifall jag skrivit något om dem som de inte gärna höra, ity i grund och botten tycker jag om alla människor och e glad om dom tycker om mig. Inte orkar jag skriva varje dag för var dag händer ingenting märkvärdigt, men jag skriver alla de dagar jag tycker mig ha upplevat något. De e hemskt att vara 18 tonår urvuxen och lastgammal, men jag tänker att nästa år e jag ett år äldre ändå, så de e inget att gräma sig över. 

Maja Bergh (1899-1993) föddes in i en konstnärsfamilj. Hon var dotter till konstnären och museimannen Richard Bergh och Gerda Winkrans (Bergh), och barnbarn till målaren och tecknaren Amanda Helander (Bergh) och landskapsmålaren Edvard Bergh. Maja Bergh (-Holtermann) blev själv konstnär efter en gedigen utbildning på Carl Wilhelmsons målarskola och Konstakademin (konsthögskolan). Hennes personarkiv finns bevarat på Stadsarkivet. 

 


 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Maja Bergh omkring 1910

Maja Bergh omkring 1910

Maja Bergh som tonåring

Maja Bergh som tonåring

Maja Berghs dagbok - Maja ger svar på tal rösträttsåret 1921

Maja Berghs dagbok - Maja ger svar på tal rösträttsåret 1921

Maja Berghs dagbok fettisdagen 1915

Maja Berghs dagbok fettisdagen 1915

Maja Berghs dagbok under Bondetåget 1914

Maja Berghs dagbok under Bondetåget 1914

Maja Berghs dagbok, på Carl Wilhelmsons målarskola 1918

Maja Berghs dagbok, på Carl Wilhelmsons målarskola 1918

Maja Berghs dagbok, samtal med arkitektstuderande Ingeborg Bugge 1921

Maja Berghs dagbok, samtal med arkitektstuderande Ingeborg Bugge 1921

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…