Äldre plankarta på papper i grått och rött
Karta
Upphov: Palmstedt, Erik. Stockholms stadsarkiv

Plan över kvarteret Europa vid Slottsbacken från 1790

Planritningen bör vara utförd av Erik Palmstedt år 1790. Palmstedt ritade då flera byggnadsförslag till kvarteret Europa, vid Slottet i Gamla stan. Förslagen skiftade mellan en ny teater och ny kyrka. Planen visar troligen kyrkobyggnadens placering. Gustav III ville riva Storkyrkan och istället uppföra en stadskyrka här. Den föreslagna byggnaden är tecknad i röd färg, i två olika placeringar. 

Byggnader på ritningen, vid den planerade kyrkan(/teatern):
Överståthållarhuset/Tessinska palatset. Palatset uppfördes på 1690-talet, Överståthållarbostad från 1770-talet. Då ritningen utfördes låg även Poliskammaren i huset.
Finska Kyrkan. Uppfördes som ”Lilla Bollhuset” vid mitten av 1600-talet, ombyggd till Finska kyrkan 1725.
Gamla Bollhuset/Stora Bollhuset, teater uppförd (som hus för bollspel) på 1620-talet, riven 1792-1793. 
Indebetouska huset, palats från 1700-talet som revs kring år 1910. Här låg Poliskammaren mellan åren 1792-1795.

Storkyrkan står kvar idag och varken den nya teatern eller kyrkan byggdes i kvarteret. Läs gärna mer i posten ”Kvarteren Pygmalion och Europa, den Kungl. trädgården och trakten däromkring” under ”Mer i Stockholmskälllan”.

Vad har antecknats på ritningen?

På 1900-talet har någon tillagt i blyerts: Ritningen utförd något af åren 178[otydlig siffra]-85 (?) af E. Palmstedt. [samt] Planritning af Slottsbacken utförd med anteckning af en tillämnad teaterbyggnad, som Kon. Gustaf III hade för afsigt att där uppföra (de alternativa förslagen - af hvilka ett med pelare å två sidor - åro jämte en eventuell förändring af gatulinierna, utmärkta med röd färg [...]. Därefter följer en hänvisning till boken ”Rutger Fredrik Hochschilds memorarer II”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad