Johan Conrad Dippels vistelse i Sverige samt dippelianismen i Stockholm 1727-1741
Text

Johan Conrad Dippels vistelse i Sverige samt dippelianismen i Stockholm 1727-1741

Den i religionsfrågor ökände och radikale läkaren, teologen och alkemisten Johann Conrad Dippel tillbringade år 1727 i Sverige och kom att inspirera många människor till en mer personlig tro och ett mer kritiskt förhållningssätt till kyrkan.

Efter Dippels vistelse i landet kom "Dippelianism" att bli ett skällsord och de som inspirerats av Dippel kom att jagas av prästerskap och rättsväsende. Oron för Dippels läror var så stor att regeringen tillsatte en kommission över det Dippelska oväsendet. 

Bland Dippels kyrkokritiska åsikter märks den att Jesus, enligt honom, inte alls tagit på sig människans synder, utan att Jesus snarare var ett rättesnöre att försöka efterfölja i sin egen levnad.

Boken innehåller, förutom en skildring av Dippels tid i Sverige och Stockholm, en överblick över de svenska radikalpietister han kom att inspirera.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De frireligiösa gråkoltarna gör avbön hos Stockholms domkapitel 1736

De frireligiösa gråkoltarna gör avbön hos Stockholms domkapitel 1736

Gråkoltarna / Pia Maria Hallberg

Gråkoltarna / Pia Maria Hallberg

Hovrätten undrar varför prästerskapet inte undervisat religionsbrottslingarna Öman och Utterbom

Hovrätten undrar varför prästerskapet inte undervisat religionsbrottslingarna Öman och Utterbom

Kyrkoherdar rapporterar om fruktlöst försök omvända Erickssönerna

Kyrkoherdar rapporterar om fruktlöst försök omvända Erickssönerna

Misslyckat försök omvända religionsbrottslingen Margareta Utterbom

Misslyckat försök omvända religionsbrottslingen Margareta Utterbom

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…