Pamflett om Föreningen Kvinnolistan
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kvinnolistan - en ny förening

Under slutet av 1920-talet startades föreningen Kvinnolistan. Föreningen hade som mål att - efter vinsten av den kvinnliga rösträtten - se till att öka den kvinnliga representationen inom riksdag och stadsfullmäktige. I denna pamflett presenteras den nya föreningen.

I pamfletten kan vi läsa att föreningen inte bara motsätter sig det fåtaliga antalet kvinnor på riksdags- eller stadsfullmäktigeposter, vilket de menar beror på att man motarbetat kvinnornas valbarhet in på dessa positioner. I pamfletten argumenterar föreningen också emot de tendenser till att motarbeta kvinnornas rätt till arbete. Under perioden rådde stor arbetslöshet vilket gjorde att många ansåg att kvinnor inte skulle få arbeta inom vissa positioner. Till exempel hade motioner som föreslog förbud för gifta kvinnor att inneha statstjänst lämnats in till Riksdagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad