Pamflett om Föreningen Kvinnolistan
Text

Kvinnolistan - en ny förening

Under slutet av 1920-talet startades föreningen Kvinnolistan. Föreningen hade som mål att - efter vinsten av den kvinnliga rösträtten - se till att öka den kvinnliga representationen inom riksdag och stadsfullmäktige. I denna pamflett presenteras den nya föreningen.

I pamfletten kan vi läsa att föreningen inte bara motsätter sig det fåtaliga antalet kvinnor på riksdags- eller stadsfullmäktigeposter, vilket de menar beror på att man motarbetat kvinnornas valbarhet in på dessa positioner. I pamfletten argumenterar föreningen också emot de tendenser till att motarbeta kvinnornas rätt till arbete. Under perioden rådde stor arbetslöshet vilket gjorde att många ansåg att kvinnor inte skulle få arbeta inom vissa positioner. Till exempel hade motioner som föreslog förbud för gifta kvinnor att inneha statstjänst lämnats in till Riksdagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Program för den verksamhet föreningen Kvinnolistan vill stödja

Program för den verksamhet föreningen Kvinnolistan vill stödja