Film & rörlig bild

Travtävling på Brunnsviken (1920)

Journalfilm från Svenska biografteatern som visar travtävlingar på Brunnsviken. I vissa sekvenser skymtar man vattenreservoaren i Vanadislunden i bakgrunden. 

Ovanligt för just den här tävlingen var att en kvinna deltog. Hon hette Hanna Hedman och tävlade med hingsten Kuula. Ekipaget kom från Bollnäs. 

Filmen är ett av tretton inslag i Svenska biografteaterns veckorevy 1920. Filmen saknar ljud.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brunnsviken. Uppvisning av räddningsaktioner med helikopter försedd med räddningsstol

Brunnsviken. Uppvisning av räddningsaktioner med helikopter försedd med räddningsstol

Stefanskyrkan söderifrån i Vanadislunden. T.h. i fonden Vattenborg

Stefanskyrkan söderifrån i Vanadislunden. T.h. i fonden Vattenborg

Vy från Bergianska trädgården söderut över Brunnsviken mot Stockholms stad

Vy från Bergianska trädgården söderut över Brunnsviken mot Stockholms stad