Foto

Vy från Bergianska trädgården söderut över Brunnsviken mot Stockholms stad