Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Vy från Bergianska trädgården söderut över Brunnsviken mot Stockholms stad

Uppdaterad