Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Brunnsviken. Uppvisning av räddningsaktioner med helikopter försedd med räddningsstol

Uppdaterad