Foto

Stefanskyrkan söderifrån i Vanadislunden. T.h. i fonden Vattenborg