Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stefanskyrkan söderifrån i Vanadislunden. T.h. i fonden Vattenborg

Uppdaterad