Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stefanskyrkan söderifrån i Vanadislunden. T.h. i fonden Vattenborg

Uppdaterad