Foto

En flicka står vid portalen till Tjärhovsgatan 20, nuvarande 40