Två kvinnor vid en köksbänk, den ena läser, den andra vrider på kranen till en mat-automat
Bildkonst
Konstnär: Thulstrup, Henning (1836-1902). Stadsmuseet i Stockholm

Kvinnosakskvinna vid automat för färdiglagad mat 1876

Konstnär: Thulstrup, Henning (1836-1902)
Teknik och material: tuschteckning på papper
Mått i mm: 191 x 174

Bildtext: "På samma sätt är det med den tidsödande matlagningen som männerne pålagt qvinnan att utföra. Genom på lämpliga ställen inom en stad anbragta storartade ångkök, kunna lätteligen olika sorter mat genom rör pressas upp i de särskilda hushållen. De stackars tjänsteflickorna kunna derför vid sin hemkomst från en lärorik sammankomst, genom vridning på ett par kranar, genast erhålla en välsmakande måltid att servera. I hafven der, mina damer, några små exempel på huru genom kloka anordningar vår tryckta ställning kan förbättras."

Henning Thulstrup var en tecknande militär, högt uppsatt inom generalstaben. Han gjorde karikatyr- och satirteckningar och gav ut flera litografiska karikatyrhäften. 

Ur "Karrikatyr Album 1876 innehållande dels Ett och annat, dels Anteckningar från en Föreläsning om Qvinnan". 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad