fackföreningsmöte
Bildkonst
Konstnär: Röding, Per Fredrik (1862-1928). Stadsmuseet i Stockholm

Familjeslavinnornas fackförening 1911

Ett antal kvinnor i hatt sitter på bänkar och lyssnar på en kvinna som står i talarstolen. På en skylt bakom talarstolen står "Familje-slavinnornas fackförening", vid Östermalmstorg.

Bilden publicerad i tidskriften Kasper nr 8 1911.
Rubrik: Talande bevis.
Bildtext: I "familjeslavinnornas fackförening" höllos många tal vid ett aftonmöte. En af talarinnorna var i synnerhet stark i [oläsligt] kraft. Hon talade och sade:
...som bevis på hur dumt folk pratar, så kan jag tala om, att när jag för två år se'n for hemifrån te sta'n för å söka en plats, så sa' mor min: du får väl allri nå'n plats, så'n slampa som du ä' ... å tänk... under di två åren har jag haft femton platser.

Tuschlavering av Per Fredrik Röding.

Storlek i mm: 182x320

Per Röding var född i Stockholm och son till en xylograf. Han levde hela sitt liv i staden och arbetade som illustratör och skämttecknare i tidskriften Kasper. I akvareller och tuschlavyrer skildrade han det stockholmska folklivet. Stadsmuseet har i sina samlingar drygt 60 verk.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad