En obelisk, granar och ljusutsmyckning
Bildkonst

Illumination med granar vid Storkyrkobrinken

Konstnär: okänd
Teknik och material: akvarell på papper
Mått i mm: 207 x 161

Med anledning av de svenska truppernas återkomst från Tyska kriget 1814 anordnades illuminationer på olika platser i staden, här vid Storkyrkobrinken med en obelisk, pots à feu och fond av höga granar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, och de i anledning af densammes aftäckande anstälde högtidligheter.

Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, och de i anledning af densammes aftäckande anstälde högtidligheter.

Illumination vid Norrbro

Illumination vid Norrbro

Illumination vid nedgången till Strömparterren

Illumination vid nedgången till Strömparterren

Orangeriet i Kungsträdgården (Vauxhallen), illuminerad vid Borgerskapets fest den 21 augusti 1791 med anledning av Gustav III:s hemkomst från Aachen

Orangeriet i Kungsträdgården (Vauxhallen), illuminerad vid Borgerskapets fest den 21 augusti 1791 med anledning av Gustav III:s hemkomst från Aachen