En obelisk, granar och ljusutsmyckning
Bildkonst
Konstnär: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Illumination med granar vid Storkyrkobrinken

Konstnär: okänd
Teknik och material: akvarell på papper
Mått i mm: 207 x 161

Med anledning av de svenska truppernas återkomst från Tyska kriget 1814 anordnades illuminationer på olika platser i staden, här vid Storkyrkobrinken med en obelisk, pots à feu och fond av höga granar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad