Litteraturtips
Författare: Back, Stefan (f. 1947). Stockholms stadsbibliotek

I lokaltrafikens gryning. Hästomnibusarna i Stockholm /Stefan Back och Jimmy Bergman

Stockholms lokaltrafik började formas i en tid då staden växte och blev större, vilket gjorde att behovet av ordnade kommunikationer ökade. Hästdragna bussar, eller så kallade omnibusar, började rulla på Stockholms gator 1835, och var den första typen av fordon att användas i reguljär trafik på land.

Den här boken beskriver just omnibustrafikens uppkomst och utveckling under 1800-talet och man får också läsa om de entreprenörer och företagare som gick i spetsen för den nya trafiken med omnibusar.

Boken är rikligt illustrerad med bland annat fotografier, teckningar och kartor.
466 sidor.

Innehåll
1. Förhistorien – när Stockholm fick trafik
2. Omnibus i tjänst för alla?
3. Hästbussen "Försöket" och den tidiga innerstadstrafiken
4. Kungsbacksomnibusen – trotjänare på Drottninggatan
5. Hornsgatan och Götgatan – Södermalm får kommunikationer
6. Kungsholmen – hästbuss istället för ispromenader
7. Uppför backarna till Johannes och Ladugårdslandet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad