Text angående införandet av en ny välgörenhetsorganisation kallad Mors blomma från 1938
Text
Författare: Killander, Ernst (1882-1958). Stockholms stadsarkiv

Mors blomma för trötta husmödrar!

I denna text skriver majoren och idrottsledaren Ernst Killander samt ordföranden i Stockholms Husmodersförening Lilly Laurent om organiserandet av ett nytt välgörenhetsinitiativ kallat Mors blomma.

Genom initiativet skulle man hedra mors minne i samband med Mors dag. Killander och Laurent ansåg att firandet av Mors dag kunde bli mer "fruktbringande", och föreslog en försäljning av olika produkter för att samla in pengar. Dessa skulle gå till att finansiera husmoderssemestrar för "sjuka, trötta, i förtid förslitna mödrar". Initiativet tog inspiration från Majblomman, och Killander och Laurent tänkte bland annat att pappersblommor kunde säljas.

Ur texten:

Mors dag och Mors minne - Mor, som skänkt oss livet - är något som allt djupare bör tränga in i medvetandet hos vårt svenska folk. ej minst i denna tid, vari vi nu leva, kan icke nog understrykas vikten och nödvändigheten att framför allt den uppväxande ungdomen, som genom just Mor erhåller den fasta grund, på vilken den har att bygga för livet, slår vakt kring hemmen och kring henne, som lett deras första steg.

Mors dag introducerades i Sverige av Cecilia Bååth-Holmberg år 1919. Konceptet kom från USA där Mors dag funnits sedan 1905, och varit officiell helgdag sedan 1914. Syftet med Mors dag var att barn skulle fira sina mödrar, och att mödrarna skulle få vila från husliga sysslor denna dag. Istället var det barnen, kanske med viss hjälp av fadern, som skulle bjuda mor på frukost, bädda, städa och laga mat.

Inte förrän 1941 började tillverkningen och försäljningen av Mors blomma. Då blev Prinsessan Ingeborg också föreningens och Mors blomma-kommitténs beskyddare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad