Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Åkesson, Tommy. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm bombas! : Sovjetunionen och den svenska beredskapen i februari 1944 / Tommy Åkesson

Under kvällen och natten 22-23 februari 1944 bombas Sverige av sovjetiskt stridsflyg. Flera platser kring Stockholm, Strängnäs och Södertälje drabbas. Inga människor avlider men två personer skadas i Stockholm. Fyra bomber exploderar vid Eriksdalslunden på Södermalm. En friluftsteater förstörs helt och fönstren krossas i många intilliggande byggnader.

I den här artikeln, publicerad i Militärhistorisk tidskrift, återges hela händelseförloppet och en karta visar bombplanens färd över Sverige. Här ges en utförlig bakgrund till det politiska läget och vilka konsekvenser som bombningarna fick. Författaren redogör också för det svenska luftförsvaret och specifikt för beredskapen i Stockholm. Flera teorier om orsakerna till bombningarna diskuteras. Artikeln avslutas med en sammanfattning och en utförlig käll- och litteraturförteckning. 70 sidor.

Utdrag ur Militärhistorisk tidskrift 2003. – S. 21-91

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad