Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Utdelning av valsedlar framför Rådhuset (1921)

I september 1921 är det riksdagsval. Efter en lång kamp har äntligen kvinnor fått rösträtt. Beslutet om kvinnlig rösträtt hade tagits i riksdagen i maj 1921. Journalfilmen här visar kvinnor och män som delar ut valsedlar på trappan till Stockholms rådhus. I slutet av filmen syns valarbetare jaga röster genom att cykla Scheelegatan fram med textskyltar på bröst och rygg.

Inslaget är hämtat från Svensk veckorevy 1921-09-19. Filmen består av sammanlagt åtta filminslag. Filmen saknar ljud.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad