Film & rörlig bild
Upphov: Svenska Biografteatern. Kungliga biblioteket

Valdemonstration på Kungsgatan 1917

När det här demonstrationståget drar fram på Kungsgatan en regnig septemberdag 1917 är första världskriget inne på sitt tredje år. På grund av kriget har det varit svårt med handel över gränserna, vilket medfört ransoneringar och brist på mat.

Under året har det förekommit regelrätta hungerdemonstrationer på flera platser i Sverige. Det fanns också en allvarlig oro för att det skulle bli revolution som det blivit i Ryssland.

Här tågar man fram under parollen ”Fram till val för folkvälde, folkfrihet och folkfred”.

Valet som hölls 20 september blev en framgång för Socialdemokraterna och det har gått till hävderna som "Hungervalet".

Filmen är ett av tio inslag i Svenska biografteaterns veckorevy 1917-09-17. Filmen saknar ljud.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad