1700-talets Stockholm
Text
Författare: Brenning, Elisabeth (f. 1952). Stadsmuseet i Stockholm

1700 / text: Elisabeth Brenning

Stormaktstidens krig hade tärt hårt på landet ekonomiskt och befolkningsmässigt. I pestepidemin 1710 dör en tredjedel av alla stockholmare. Efter krigets slut kommer handeln igång igen. Artikelförfattaren skriver att 1700-talet för eftervärlden ofta framstår som kontrasternas stad. Kulturen började blomstra och välbärgade bygger malmgårdar en bit utanför staden. Samtidigt utnyttjas människor i Stockholms textil- och krigsindustri.

Artikel, ingår i: Blick : Stockholm då och nu ; 6. - 2012. - S. [66]-69 : ill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad