Litteraturtips
Författare: Hallerdt, Björn (1925-2015). Stockholms stadsbibliotek

Arbetsplatser vid Stockholms stränder : ett historiskt perspektiv / Björn Hallerdt

De verksamheter som ägt rum vid vatten i Stockholm är många – skeppsbyggeri och annan varvsverksamhet, vattenkrävande (och ofta illaluktande) hantverk som garverier och färgerier, för att inte tala om all handel som uppstått vid hamnarna, av allt från koppar och järn till smör och ved.

Det här kapitlet tar upp många typer av vattennära arbetsplatser, från tiden då Stockholm var ungt, på 1300- och 1400-talen, fram till 1900-talet, då stora förändringar skedde för stadens industrier. Här finns en hel del äldre foton och teckningar, som visar Stockholms stränder, och en referenslista för den som vill läsa mer. 24 sidor.

Innehåll
Hamnen
Varvsstaden
Skeppsbyggeri vid mekaniska verkstäder
Hantverkare vid stränderna
Manufakturernas tid
Industrialismens stadsbild
Industriförorter
Kommunaltekniska verk
Privata initiativ och kommunal styrning
Industristaden tur och retur

Utdrag ur Stockholms stränder : från industri till bostäder. - 2003. - S. 14-37

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad