Barn sitter i sanden och leker.
Foto
Fotograf: Okänt. Stockholms stadsarkiv

Baka baka kaka

Föreningen Små Försök startades 1907 av några femteklassare på Kungsholmen. Syftet var att ”bereda hälsosam sommarvistelse på landet åt små stadsbarn”. År 1947 tog Barnens Dags Förening över koloniverksamheten. Små Försök fortsatte att ge bidrag till internationella hjälporganisationer och föreningen upphörde först 1967.

Sommaren 1923 befann sig 30 småbarn på sommarkolonin Små Försök. Detta år drabbades kolonin av en mässlingsepedemi. Så  många som 14 av barnen fick mässlingen men alla blev friska igen. 

De barn som kom ifråga för att åka på kollo var barn till fattiga föräldrar inne i staden som inte hade råd med sommarställe och inte hade släktingar på landet där barnen kunde vara över sommaren. På kollo fick de sola, bada och leka. Barnen på sommarkolonin Små Försök befann sig på Barnens Ö och den populäraste leken var att bada i havet och leka på stranden. På bilden sitter flera barn och leker i sanden.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad