Omslagsbild Heroer på offentlighetens scen
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Heroer på offentlighetens scen : politiker och publicister i Sverige 1809-1914

”Attentatens och jubelfesternas tidevarv” kallade Strindberg sin tid. Man kunde tillägga: de sensationella rättegångarnas och de häftiga tidningsstridernas, de högtidliga demonstrationstågens och de blodiga kravallernas sekel.

Så inleds den här boken som handlar om 1800-talets och det tidiga 1900-talets framväxande politiska partier och olika samhällsgrupper som inte längre vill finna sig i att bli styrda av kungamakten och kyrkan. Större delen av händelserna utspelar sig i huvudstaden, till exempel mordet på Axel von Fersen år 1810 och  Bondetåget 1914. Boken avslutas med ett personregister. 382 sidor.

Innehåll
FÖRORD
KURT JOHANNESSON: DET FRIA ORDETS MARTYRER
Med bajonetter och sabelhugg
Fersenska mordet
Grevesmöhlen inför allmänhetens domstol
Martyren Anders Lindeberg
Crusenstolpe och Fäderneslandet
Rättegången 1838
Folkhoparnas och tidningarnas strider
Ett hämndens epos
Aristokratins svanesång
De nya folktribunerna

ERIK JOHANNSSON: AUGUST BLANCHE, DEN ÄDLE FOLKVÄNNEN
Sällskaplighet och politik
Men jag har folket, har opinionen
Folkets röst är Guds röst
I revolutionens Paris
Steppernas vilda horder
Riksdagen hägrar
Folkets svett och tårar
Lefve Garibaldi!
Martyren Bakunin
Den satans meeting
Samhället sjukt
August Blanche och hans skarpskyttar
Blodet på gatorna
Vattenreglering – för sent?
Begravningen
Blanche inför eftervärlden

BJÖRN MEIDAL: S.A. HEDIN, EN ROLLINNEHAVARE PÅ 1800-TALETS POLITISKA SCEN
Ett triumftåg, den ädle folktribunens enda
Att företräda och att uppfostra folket
Justitieombudsmannen – folktribun och den allmänna opinionen personifierad
Den offentliga kandidaturen
Romantik och saklighet
Vitterhetens värneplikt i samhällets tjänst
Frihet, jämlikhet, broderskap
Och sedan?

JAN STENKVIST: SVEN HEDIN OCH BONDETÅGET
Ett varningsord
Kampen om försvaret
Profet och straffpredikant
Hedins äventyr i Dalarna
På officersmässen
Inför Uppsalastudenterna
Sven Hedin och Carl Bennedich
Eldprovet på Cirkus
Vem skrev borggårdstalet
Skådespelet på borggården
I Torgny Lagmans och Engelbrekts fotspår
Den flammande vårdkasen
Ska bönder demonstrera?
På Krigets tröskel

Förkortningar
Noter
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad