Ljud
Upphov: Fahlberg, Maria, Ekman, Karl Johan (1863-1950). Kungliga biblioteket

Bondetåget 1914 - Stockholmslåtar

Att bondetåget var en bombastiskt nationalistisk händelse kan man höra i den här inspelningen med operasångaren Oscar Ralf som gjordes i Stockholm samma år. Nu var ju det en del av den tidens idiom. Nationalismen omhuldades och det talades mycket om att värna sitt land. Knappt ett halvår senare bröt första världskriget och förändrade världen för alltid. Texten av Maria Fahlberg talar om vakttjänst på skansen, vårdkasar och brinnande bål såväl som att slipa vår lie till skyddande stål och att samlas kring den blågula fanan.

Texten:

Bondetåget 1914

Kom landsmän kom bröder på Sveriges jord
att samlas till vakttjänst på skansen
att tända en vårdkas ett flammande bål
att slipa vår lie till skyddande stål
att värna vårt land är vårt enande mål
att värna vårt land är vårt enande mål

Vi kämpa för Sverige med ära

Hell Sverige vårt fosterland
Dig moder, mot oväns hot
Vi värja med kraftig hand

Kom landsmän kom bröder på Sveriges jord
att samlas kring blågula fanan
vi vilja åt sönerna fädernas bygd
vi önska dem fädernas seder och dygd
ej träldomens later och nesliga blygd
ej träldomens later och nesliga blygd

Vi kämpa för Sverige med ära

Hell Sverige vårt fosterland
Dig moder, mot oväns hot
Vi värja med kraftig hand

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad