Kakelugnskakel från Schönska huset
Föremål
Tillverkare: Josephsson Öfverberg, Hindrich (1733-1804). Stockholms stadsmuseum

Kakelugnskakel från Schönska huset

Ett bladkakel från en kakelugn av 1700-talstyp. Kaklet har vit glasyr med dragning åt grått. I mitten en liten blå blomma. På kaklets insida är initialerna "I L G:" och "C:S:M" målade med svart pensel.

På utsidan av kaklets rump fins en oval godsstämpel med monogramet "JÖB" över korslagda lagerkvistar. Det står troligen för Hindrich Öfverberg Josephsson (1733-1804), en kakelugnsmakare som framförallt var verksam i Klara församling i Stockholm. Öfverberg blev kakelugnsmästare i Stockholm 1767 och bisittare i kakelugnsmakareämbetet 1784. Mellan åren 1788-1796 var han också detta ämbetes ålderman. Öfverberg dog 1804 och hans änka drev vidare verksamheten till 1818.

Detta kakel inköptes av Stadsmuseet tillsammans med ytterligare ett 40-tal kakel från Bukowskis 1935. De ska enligt uppgift komma från kakelugnar i det så kallade Schönska huset på Skeppsbron 28 i Gamla stan. Namnet kommer från släkten Schön, som tillhörde den grupp av förmögna handelsmän och grosshandlare som brukar benämnas Skeppsbroadeln. Johan Martin Schön köpte 1768 två hus vid Skeppsbron som han lät slå ihop till en byggnad, nuvarande Skeppsbron 28. Här inreddes kontor för hans företag och bostad till familjen. Huset Skeppsbron 28 gick i arv inom familjen Schön fram till 1917 då Rederi Svea AB flyttade in.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad