Skrivelserna om Tom Dumper börjar under punkt 11 långt ned på första sidan här.
Text
Författare: Stockholms domkapitel. Stockholms stadsarkiv

Domkapitlets svar på frågan om slaven Tom Dumper kan döpas

Domkapitlet, på 1700-talet kallat Konsistorium, var stadens högsta kyrkliga organ. Under punkt 11 här återfinns Domkapitlets protokoll i frågan om Tom Dumpers dop, avhandlat på mötet den 23 april 1776. Jonas Dubb, präst i Klara församling, hade dagen innan skrivit ett brev med fråga om dopet kunde gå till på normalt sätt. 

Tom Dumper hade kommit till Sverige från Madras i Indien, köpt som slav av den svenska superkargören Jonas Hahr. I Dubbs brev kallas han Dumper, men här i Domkapitlets protokoll skriver de hans namn som Bumper.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad