Skrivelserna om Tom Dumper börjar under punkt 11 långt ned på första sidan här.
Skrivelserna om Tom Dumper börjar under punkt 11 långt ned på första sidan här.
Text

Domkapitlets svar på frågan om slaven Tom Dumper kan döpas

Domkapitlet, på 1700-talet kallat Konsistorium, var stadens högsta kyrkliga organ. Under punkt 11 här återfinns Domkapitlets protokoll i frågan om Tom Dumpers dop, avhandlat på mötet den 23 april 1776. Jonas Dubb, präst i Klara församling, hade dagen innan skrivit ett brev med fråga om dopet kunde gå till på normalt sätt. 

Tom Dumper hade kommit till Sverige från Madras i Indien, köpt som slav av den svenska superkargören Jonas Hahr. I Dubbs brev kallas han Dumper, men här i Domkapitlets protokoll skriver de hans namn som Bumper.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Får slaven Tom Dumper från Indien döpas?

Får slaven Tom Dumper från Indien döpas?

Spinnerskan Preusner konverterar till katolicismen

Spinnerskan Preusner konverterar till katolicismen