Solrosformad skylt av smidesjärn
Föremål
Tillverkare: Lodén, Karl Otto (1905-1944), Glemme, Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Solrosskylt från parkleken

Solrosformad skylt i smidesjärn, målad i gult och grönt. I själva "blomman" sitter en pappersskylt med följande text: 

PARKLEKEN
Parken vid Prästgatan
PÅGÅR MÅND - FRED 12.30 - 16.30
LÖRD 12.30 - 16.30
BARN UNDER 15 ÅR ÄR VÄLKOMNA
Stockholms stads gatukontor PARKAVDELNINGEN

Papperskylten är inte original utan har återskapats utifrån ett foto i Parkavdelningens fotosamling. Själva solrosskylten har dock stått i någon av Stockholms parklekar. En parklek är en lekplats som bemannas av utbildad personal. I Stockholm kom parkleken igång i slutet av 1930-talet. Solrosskyltarna togs fram 1939. Konstnären Karl Ottto Lodén ritade en förlaga och utifrån denna skapade akitekten Erik Glemme en ritning. Ett stort antal skyltar konstruerades sedan och placerades ut i parklekarna, däribland den som idag ingår i Stadsmuseets samling.

Solrosskylten skänktes till Stadsmuseet av Stockholm Entrepenad Borgen 1997.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad